Вівторок, 19.11.2019, 23:53

 Робота під час вагітності - Форум

Меню сайту
Форма входу
Пошук
Наше опитування
Як Ви потрапили на форум
Всього відповідей: 96
Погода
Друзі сайту
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Чекаємо на лелеку » Підготовка та пологи » Робота під час вагітності (читати всім вагітним)
Робота під час вагітності
ZolushkaДата: Четвер, 01.08.2013, 14:48 | Повідомлення # 1
VIP
Група: Адміністратор
Повідомлень: 467
Статус: Offline
Працювати під час вагітності чи ні кожна жінка обирає для себе сама. Причини, які впливають на цей вибір,- різні і особисто я не буду критикувати жодну. Хотілося б тільки нагадати дещо корисне. Отож:
* При важкій фізичній праці більше крові притікає не до плаценти, а до м'язів. У результаті дитина починає страждати від нестачі кисню.
* Дуже шкідлива для матері й дитини робота пов'язана з шумом та вібрацією.
* Тривале безперервне сидіння викликає застій крові у венах ніг і набряки, посилює біль у спині. З цієї причини щогодини потрібно вставати і ходити 5-10 хвилин.
* При виконанні стоячої роботи майбутньої мамі необхідно щогодини на 5-7 хвилин влаштовувати собі відпочинок. Для більш комфортного стояння можна скористатися низенькою лавкою висотою 20-30 см. Якщо на неї опиратися по черзі то однією, то іншою зігнутою в коліні ногою, то можна запобігти надмірному напруженню м'язів спини.
* Максимальна вага, яку може піднімати вагітна, не більше 5 кг!

Це основне з питань фізичного здоров'я, але основна небезпека для вагітної - це психо-емоційне навантаження. Вагітна переймається чи працює вона в тому темпі, що й раніше (чим може викликати невдоволення колег і начальника)? Чи не звільнять її з тих чи інших причин?
Відчувати себе впевненіше допоможе знання Законів про працю України, що стосуються вагітних.

Нижче я приводжу деякі з них.

Праця жінок за Кодексом Законів про Працю
Стаття 176. Заборона залучення вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв, до нiчних, надурочних робiт, робiт у вихiднi днi i направлення їх у вiдрядження Не допускається залучення до робiт у нiчний час, до надурочних робiт i робiт у вихiднi днi i направлення у вiдрядження вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв.

Стаття 177. Обмеження залучення жiнок, що мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт i направлення їх у вiдрядження
Жiнки, що мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв, не можуть залучатись до надурочних робiт або направлятись у вiдрядження без їх згоди.

Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв.
Вагiтним жiнкам вiдповiдно до медичного висновку знижуються норми виробiтку, норми обслуговування або вони переводяться на iншу роботу, яка є легшою i виключає вплив несприятливих виробничих факторiв, iз збереженням середнього заробiтку за попередньою роботою.
До вирiшення питання про надання вагiтнiй жiнцi вiдповiдно до медичного висновку iншої роботи, яка є легшою i виключає вплив несприятливих виробничих факторiв, вона пiдлягає звiльненню вiд роботи iз збереженням середнього заробiтку за всi пропущенi внаслiдок цього робочi днi за рахунок пiдприємства, установи, органiзацiї.
Жiнки, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, в разi неможливостi виконання попередньої роботи переводяться на iншу роботу iз збереженням середнього заробiтку за попередньою роботою до досягнення дитиною вiку трьох рокiв.
Якщо заробiток осiб, зазначених у частинах першiй i третiй цiєї статтi, на легшiй роботi є вищим, нiж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробiток.
 
ZolushkaДата: Четвер, 01.08.2013, 15:11 | Повідомлення # 2
VIP
Група: Адміністратор
Повідомлень: 467
Статус: Offline
Стаття 179. Вiдпустки у зв´язку з вагiтнiстю, пологами i для догляду за дитиною
На пiдставi медичного висновку жiнкам надається оплачувана вiдпустка у зв´язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю 70 календарних днiв до пологiв i 56 (у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв - 70) календарних днiв пiсля пологiв, починаючи з дня пологiв.
Тривалiсть вiдпустки у зв´язку з вагiтнiстю та пологами обчислюється сумарно i становить 126 календарних днiв (140 календарних днiв - у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв). Вона надається жiнкам повнiстю незалежно вiд кiлькостi днiв, фактично використаних до пологiв.
За бажанням жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з виплатою за цi перiоди допомоги вiдповiдно до законодавства.
Пiдприємства, установи та органiзацiї за рахунок власних коштiв можуть надавати жiнкам частково оплачувану вiдпустку та вiдпустку без збереження заробiтної плати для догляду за дитиною бiльшої тривалостi.
Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею вiку трьох рокiв не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманнi.
У разi, якщо дитина потребує домашнього догляду, жiнцi в обов´язковому порядку надається вiдпустка без збереження заробiтної плати тривалiстю, визначеною у медичному висновку, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку.
Вiдпустки для догляду за дитиною, передбаченi частинами третьою, четвертою та шостою цiєї статтi, можуть бути використанi повнiстю або частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною.
За бажанням жiнки або осiб, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi, у перiод перебування їх у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберiгається право на одержання допомоги в перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку. ( Вiдповiдно до роздiлу II Закону Української РСР N вiд 20 березня 1991 р. (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991, N 23, ст. 267) частково оплачуванi вiдпустки з 1 сiчня 1992 р. надаються жiнкам до досягнення дитиною вiку трьох рокiв. )

Стаття 180. Приєднання щорiчної вiдпустки до вiдпустки у зв´язку з вагiтнiстю та пологами
У разi надання жiнкам вiдпустки у зв´язку з вагiтнiстю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов´язаний за заявою жiнки приєднати до неї щорiчнi основну i додаткову вiдпустки незалежно вiд тривалостi її роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї в поточному робочому роцi.

Стаття 181. Порядок надання вiдпустки для догляду за дитиною i зарахування її до стажу роботи
Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустка без збереження заробiтної плати (частини третя та шоста статтi 179 цього Кодексу) надаються за заявою жiнки або осiб, зазначених у частинi сьомiй статтi 179 цього Кодексу, повнiстю або частково в межах установленого перiоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустка без збереження заробiтної плати (частини третя та шоста статтi 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так i до безперервного стажу роботи i до стажу роботи за спецiальнiстю. Час вiдпусток, зазначених у цiй статтi, до стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку, не зараховується. ( Вiдповiдно до роздiлу II Закону Української РСР N вiд 20 березня 1991 р. (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991, N 23, ст. 267) частково оплачуванi вiдпустки з 1 сiчня 1992 р. надаються жiнкам до досягнення дитиною вiку трьох рокiв. )

Стаття 183. Перерви для годування дитини
Жiнкам, що мають дiтей вiком до пiвтора року, надаються, крiм загальної перерви для вiдпочинку i харчування, додатковi перерви для годування дитини.
Цi перерви надаються не рiдше нiж через три години тривалiстю не менше тридцяти хвилин кожна.
При наявностi двох i бiльше грудних дiтей тривалiсть перерви встановлюється не менше години.
Строки i порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї i з врахуванням бажання матерi.
Перерви для годування дитини включаються в робочий час i оплачуються за середнiм заробiтком.
 
ZolushkaДата: Четвер, 01.08.2013, 15:12 | Повідомлення # 3
VIP
Група: Адміністратор
Повідомлень: 467
Статус: Offline
Стаття 184. Гарантiї при прийняттi на роботу i заборона звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей
Забороняється вiдмовляти жiнкам у прийняттi на роботу i знижувати їм заробiтну плату з мотивiв, пов´язаних з вагiтнiстю або наявнiстю дiтей вiком до трьох рокiв, а одиноким матерям - за наявнiстю дитини вiком до чотирнадцяти рокiв або дитини-iнвалiда.
При вiдмовi у прийняттi на роботу зазначеним категорiям жiнок власник або уповноважений ним орган зобов´язанi повiдомляти їм причини вiдмови у письмовiй формi. Вiдмову у прийняттi на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.
Звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв - частина шоста статтi 179), одиноких матерiв при наявностi дитини вiком до чотирнадцяти рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов´язкове працевлаштування зазначених жiнок здiйснюється також у випадках їх звiльнення пiсля закiнчення строкового трудового договору. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльше трьох мiсяцiв з дня закiнчення строкового трудового договору.

Стаття 185. Надання вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв, путiвок до санаторiїв та будинкiв вiдпочинку i подання їм матерiальної допомоги
Власник або уповноважений ним орган повинен у разi необхiдностi видавати вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв, путiвки до санаторiїв та будинкiв вiдпочинку безкоштовно або на пiльгових умовах, а також подавати їм матерiальну допомогу.

Стаття 186. Обслуговування матерi на пiдприємствах, в органiзацiях
На пiдприємствах i в органiзацiях з широким застосуванням жiночої працi органiзовуються дитячi ясла, дитячi садки, кiмнати для годування грудних дiтей, а також кiмнати особистої гiгiєни жiнок.

Статті взято тут.


Додатково Ви можете ознайомитися із Рекомендацією щодо охорони материнства N 95 (укр/рос) на сайті "Законодавство України".
 
Форум » Чекаємо на лелеку » Підготовка та пологи » Робота під час вагітності (читати всім вагітним)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: